مضراب های معرفی شده در این سایت توسط سیاوش صدر طراحی و ثبت گردیده است ،هرگونه کپی برداری از محصولات این سایت غیر قانونی محسوب می شود

چسپاندن مضراب شکسته:

 

1- کمی چسپ قطره ای بین دو قسمت شکسته شده میزنیم , دو قسمت را به هم فشار میدهیم تا چسپ خشک شود.

                                         

2- ابتدای نخی را به یکی از دو طرف شکسته شده میچسپانیم و مطابق شکل نخ را دور مضراب چند دور  میپیچانیم و سپس روی نخها را چسپ میزنیم.

 

 

                                       

 

مراحل چسباندن نمد مضراب

 

 

1- بریدن نمد به پهنای 6 میلیمتر                                                                 

 

2- بریدن درازای نمد به اندازه ای که در تصویر میبینید.(بعد از پله زیر سر مضراب) بهتر است کمی بزرگتر بریده شود.بعد از چشباندن به اندازه دلخواه اضافات نمد را با تیغ جدا میکنیم.

 

                                                               

3- یک طرف نمد و زیر سر مضراب را با چسب پاتکس چسپ میزنیم و به مدت 15 دقیقه میگذاریم تا خشک شوند  

  

4- ابتدا سطح زیر سر مضراب را میچسپانیم بعد دو بغل نمد را برمیگردانیم و با فشار میچسپانیم

 

5- با استفاده از تیغ اضافات اول و اخر نمد را مطابق شکل میبریم.این کار هم باعث زیبایی مضراب مشود و هم موقع نوازندگی, امکان گیر کردن نمد به سیمهای پایینتر خیلی کم میشود.

 

نحوه مضراب زدن:

 

 1- مضراب را مطابق شکل ,ابتدای انگشتان دست میگیریم.نه زیاد سفت که قدرت مانور دست کم شود نه زیاد شل که مضراب از دستمان بیافتد

 

                                                                         

2- در هنگام مضراب زدن باید دقت شود حرکت دست از ارنج نباشد.حرکت مضراب میتواند از ترکیب چرخش ساعد و حرکت انگشتان باشد حتما لازم نیست در حرکت مضراب تمام این موردها استفاده شود مهم این است که نوازنده راحت مضراب را به حرکت در بیاورد ولی بدون استفاده از حرکت ارنج.چون حرکت ارنج سرعت کافی ندارد.

 

3- مضراب به سرعت به سیم ضربه میزند و بیدرنگ از روی سیم بلند میشود و حرکت مضراب باید کاملا عمود بر سطح می باشد سیمهای سنتور باشد.چون علاوه بر نوارندگی بهتر,در استیل نوارنده نیز نکته مثبتی طلقی میشود.

 

4- چه مضراب دست راست جه دست چپ تقریبا باید در یک منطقه روی سیمها ضربه بزنند که بهترین منطقه در ناحیه سیمهای زرد و سفید,نقطه وسط هر سیم بین خرک تا جایی که سیمهای دو ناحیه بهم میرسند.و در سیمهای پشت خرک حدود 4سانتی متر فاصله از خرک می باشد .