مضراب های معرفی شده در این سایت توسط سیاوش صدر طراحی و ثبت گردیده است ،هرگونه کپی برداری از محصولات این سایت غیر قانونی محسوب می شود

مجموعه ی از مضراب وساز سنتور در کشورهای مختلف 
سنتور آلمانی [HyperLink5]
HyperLink HyperLink HyperLink
HyperLink HyperLink HyperLink
[HyperLink12]
[HyperLink12]