مضراب های معرفی شده در این سایت توسط سیاوش صدر طراحی و ثبت گردیده است ،هرگونه کپی برداری از محصولات این سایت غیر قانونی محسوب می شود
                                  

مضراب سنتور طرح  کشکول با دم صاف:

حلقه مضراب به صورت تقریبا دایره و دم مضراب به صورت صاف است و انگشتان به طور کامل با مضراب در تماس هستند که باعث هر گونه حرکت انگشتان در حرکت مضراب تاثیر بگذارد .سر مضراب به شکل خاصی ساخته شده است.


                                                                                                                         سایز واقعی و دانلود