مضراب های معرفی شده در این سایت توسط سیاوش صدر طراحی و ثبت گردیده است ،هرگونه کپی برداری از محصولات این سایت غیر قانونی محسوب می شود
                                  

مضراب سنتور طرح ;کشکول با دم انحنادار:

حلقه این مضراب بصورت تقریبا دایره است که باعث میشود حرکت انگشت اشاره درون حلقه بیشتر در حرکت مضراب تاثیر داشته باشد.سر مضراب به شکل خاصی ساخته شده است.


                                                                                                                         سایز واقعی و دانلود