مضراب های معرفی شده در این سایت توسط سیاوش صدر طراحی و ثبت گردیده است ،هرگونه کپی برداری از محصولات این سایت غیر قانونی محسوب می شود
                                  

مضراب سنتور طرح  هد هد:

دم این مضراب صاف است و انگشتان با دم مضراب در تماس مستقیم هستند در نتیجه حرکتهای انگشتان در حرکت مضراب اثر زیادی دارد.


                                                                                                                         سایز واقعی و دانلود