مضراب های معرفی شده در این سایت توسط سیاوش صدر طراحی و ثبت گردیده است ،هرگونه کپی برداری از محصولات این سایت غیر قانونی محسوب می شود
                                  

مضراب سنتور طرح  استاد:

حلقه مضراب به صورت تقریبا نیم دایره است این طرح بدون پله زیر سر مضراب و ساق مضراب دارای انحنا میباشد.این مضراب طرح استاد مسیح افقه است.


                                                                                                                         سایز واقعی و دانلود