مضراب های معرفی شده در این سایت توسط سیاوش صدر طراحی و ثبت گردیده است ،هرگونه کپی برداری از محصولات این سایت غیر قانونی محسوب می شود
                                  

مضراب سنتور طرح  سنتی:

این مضراب از نوع مضراب های بدون نمد است و سر مضراب بمنظور زیادتر شدن وزن آن پهن تر ساخته شده است.


                                                                                                                         سایز واقعی و دانلود