مضراب های معرفی شده در این سایت توسط سیاوش صدر طراحی و ثبت گردیده است ،هرگونه کپی برداری از محصولات این سایت غیر قانونی محسوب می شود
معرفی مضرابهای این سایت

 

درمضرابهای معرفی شده این سایت,نسبت به مضرابهای معمول یکسری تغییرات ایجاد شده است که بعضی از انها در ساختمان تمامی مضرابها است و بعضی در ساختمان تک تک مضرابها.در اینجا به معرفی ان دسته از تغییرات میپردازیم که در تمامی مضرابها ایجاد شده است .

 

تغییرات کلی:  

 1- پله زیر سر مضراب:

 اضافه شدن یک برامدگی زیر سر مضراب,برای آن است که در هنگام نوازندگی فاصله ساق
مضراب با سیمهای پایینتر سنتور بیشتر شود و در نتیجه احتمال برخورد ساق
  مضراب با سیمهای پایینی بسیار کم گردد.

                                                   

2- پهن بودن حلقه و دم  مضرابها (1cm)

 که موجب تسلط بیشتر نوازنده در به حرکت دراوردن مضراب میشود.زیرا پهن بودن چوب این قسمت باعث میگردد مضراب در بین انگشتان به چپ و راست منحرف نشود و با دقت بیشتری به حرکت در اید.

                                                 

3- نازک شدن تدریجی ساق مضراب بعد از حلقه:

 در مضرابهای معمول مضراب از وسطهای حلقه به سمت ساق شروع به نازک شدن میکند و نصف حلقه نازک میشود که باعث کم شدن تسلط بر حرکت و کم شدن استقامت مضرابها میگردد.در این مضرابها روند نازک شدن بعد از حلقه است که هم باعث پهن ماندن حلقه و هم کلفت ماندن اول ساق مضراب ( بعد از حلقه ) و موجب استقامت بیشتر ساق در برابر شکستگی و زیبایی بیشتر ساختمان مضراب میشود.

4- کلفت بودن محل اتصال ساق و سر مضراب:

  این امر سبب میشود احتمال شکستگی از ان ناحیه کم شود.

 5- وزن مضراب:

 در ساختن و تراش مضرابها دقت بر ان شده است که قسمتهای مضراب  به حدی نازک یا کلفت شود که هم استقامت مضراب کم نشود و هم وزن ان به اندازه مطلوب باشد که در بهتر شدن نوازندگی نقش مهمی ایفا میکند.از جمله نکات در نظر گرفته شده دیگر این است که سعی بر ان شده است تا قسمتهای مضراب به حدی ساییده شوند که وزن بین حلقه مضراب و وزن ساق و سر مضراب به تعادل برسد.این تعادل وزن باعث راحت تر شدن و اجرای بهتر تکنیکهای نوازندگی سنتور میشود.

 6- نکات تزئینی:

 شیارهای زیر حلقه که به سمت بالا کشیده شده اند و شیارهای محل اتصال ساق و حلقه که به سمت عقب کشیده شده اند.تمامی کناره های مضراب پخ خورده اند و سمباده کاری شده اند.

7- چوب بکار رفته در ساخت این مضرابها همگی از چوبهای سفت هستند.