مضراب های معرفی شده در این سایت توسط سیاوش صدر طراحی و ثبت گردیده است ،هرگونه کپی برداری از محصولات این سایت غیر قانونی محسوب می شود
کلیه محصولات سایت  با ارم mezrabsan.com ارائه می شود
کلیه قیمت ها به تومان می باشد
Skip Navigation Links.   HyperLink
برای مشاهده سایز واقعی و توضیحات بیشتر کلیک کنید   
کد کالانام کالاقیمت
13مضراب طرح هد هد18000

HyperLink
برای مشاهده سایز واقعی و توضیحات بیشتر کلیک کنید
کد کالانام کالاقیمت
12مضراب طرح سنتی15000
  HyperLink
برای مشاهده سایز واقعی و توضیحات بیشتر کلیک کنید
کد کالانام کالاقیمت
11مضراب طرح ساده15000

HyperLink
برای مشاهده سایز واقعی و توضیحات بیشتر کلیک کنید
کد کالانام کالاقیمت
14مضراب طرح شکسته18000
  HyperLink
برای مشاهده سایز واقعی و توضیحات بیشتر کلیک کنید
کد کالانام کالاقیمت
15مضراب طرح استاد17000

HyperLink
برای مشاهده سایز واقعی و توضیحات بیشتر کلیک کنید
کد کالانام کالاقیمت
16مضراب طرح کشکول با دم صاف20000
  HyperLink
برای مشاهده سایز واقعی و توضیحات بیشتر کلیک کنید
کد کالانام کالاقیمت
17مضراب طرح کشکول با دم انحنادار20000
HyperLink
برای مشاهده سایز واقعی و توضیحات بیشتر کلیک کنید
کد کالانام کالاقیمت
21آچارکوک 112000
  HyperLink
برای مشاهده سایز واقعی و توضیحات بیشتر کلیک کنید
کد کالانام کالاقیمت
22آچارکوک210000
HyperLink
برای مشاهده سایز واقعی و توضیحات بیشتر کلیک کنید
کد کالانام کالاقیمت
31جعبه مضراب10
  HyperLink
برای مشاهده سایز واقعی و توضیحات بیشتر کلیک کنید
کد کالانام کالاقیمت
32جعبه مضراب 210000
HyperLink
برای مشاهده سایز واقعی و توضیحات بیشتر کلیک کنید
کد کالانام کالا قیمت
33جعبه مضراب منبت85000